جستجو کتاب(برای خرید)

جستجوکتاب دست دوم در zamenshop.com

1892 Results
نام کتابنام نویسندهمترجمانتشاراتنام استانی که کتاب میخواهد درآنجا بفروش برسدنام شهرستانی که کتاب میخواهد در آن بفروش برسدرشته:مقطع تحصیلیعکس کتاب :
سری عمران و پارسه
خراسان رضوی
مشهد
سازه
کارشناسی ارشد نا پیوسته
photo_2018-02-04_12-40-57
لويي ليت هولد
دكتر علي اكبر عالم زاده
نشر علوم نوين
تهران
تهران
علوم-ریاضی(تمام-رشته-ها)
کارشناسی نا پیوسته
لويي ليت هولد
دكتر علي اكبر عالم زاده
نشر علوم نوين
تهران
تهران
علوم-ریاضی(تمام-رشته-ها)
کارشناسی نا پیوسته
مدرسان شریف
برنامه-ریزی-شهری
کارشناسی ارشد نا پیوسته
مدرسان شریف
مدرسان شریف
تهران
تهران
ائرودینامیک
کارشناسی ارشد نا پیوسته
کنکورآسان
کنکورآسان
خراسان رضوی
مشهد
علوم-تجربی
پیش دانشگاهی
هاروي لوديش
دكتر جواد محمد نژاد
انديشه رفيع
گلستان
گرگان
زیست-فناوری(بیوتکنولوژی)
کارشناسی ارشد نا پیوسته
مجتبي كرمي
تهران
تهران
علوم-اعصاب-شناختی
دکتری
مرکز تحقیقات حسابداری
تهران
تهران
حسابداری
کارشناسی نا پیوسته
مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری
دکتر علیرضا شباهنگ،عزیز عالی ور
مرکز تحقیقات
تهران
تهران
حسابداری
کارشناسی نا پیوسته
مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
فرشید نویسی،رضا نظری،دکتر احمد حسینی،عزیز عالی ور
مرکز تحقیقات تخصصی
تهران
تهران
حسابداری
کارشناسی نا پیوسته
موسسه ماهان
مهر سبحان
قزوین
تاکستان
بیوتکنولوژی-کشاورزی
کارشناسی ارشد نا پیوسته
رنه ولک
سعید ارباب شیرانی
نیلوفر
تهران
تهران
زبان-وادبیات-فارسی(تمام-گرایشها)
کارشناسی ارشد نا پیوسته
تاریخ-نقد-جدید-
پارسه
حسابداری
کارشناسی ارشد نا پیوسته
parseh2
رشته های برق، مکانیک، کامپیوتر، مدیریت و حسابداری
پارسه
مدیریت-دولتی(تمام-گرایشها)
کارشناسی ارشد نا پیوسته
parseh2
رشته های برق، مکانیک، کامپیوتر، حسابداری، مدیریت و عمومی
پارسه
برق-گرایشهای:1-ماشینهای-الکتریکی2-سیستمهای-قدرت3-الکترونیک-قدرت
کارشناسی ارشد نا پیوسته
parseh1
موسسه خلیلی
دکتر خلیلی
آذربایجان غربی
تکاب
آموزش-شیمی
کارشناسی ارشد نا پیوسته
Jack C.richards. Richard Schmidt
Long man
فارس
شيراز
آموزش-زبان-انگلیسی
کارشناسی ارشد نا پیوسته
از تمام نویسندگان
از تمام انتشارات
تهران
ري
علوم-قضایی
کارشناسی نا پیوسته
FAA
U.S Department Of Transportation
تهران
تهران
نگهداری-هواپیما
کارشناسی نا پیوسته
FAA
U.S DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
تهران
تهران
نگهداری-هواپیما
کارشناسی نا پیوسته
FAA
--
U.s Department Of Transportation
تهران
تهران
نگهداری-هواپیما
کارشناسی نا پیوسته
دکتر منوچهر محسنی
دیبا
تهران
تهران
علوم-اجتماعی(تمام-رشته-ها)
کارشناسی نا پیوسته
دکتر عبدالله جاسبی
دانشگاه آزاد
تهران
تهران
مدیریت
کارشناسی نا پیوسته
دکتر فرهاد مشفقی
سمت
تهران
تهران
زبان-وادبیات-انگلیسی
کارشناسی نا پیوسته